Sport

Onze school werd verschillende keren laureaat van de actie”sportieve school” van de "Stichting Vlaamse Schoolsport”.
Wij zijn bijzonder fier op de sportieve prestaties van onze leerlingen.
Voor onze wekelijkse gymles beschikken wij over een gymzaal of kunnen wij gebruik maken van de gemeentelijke sporthal.
Verder gaan onze leerlingen om de 14 dagen zwemmen te Bornem.
Onze extra sportievelingen kunnen deelnemen aan de buitenschoolse activiteiten georganiseerd op woensdagnamiddag.
We nemen ook deel aan de activiteiten tijdens de schooluren georganiseerd door "Stichting Vlaamse Schoolsport".
De gymlessen, zwemlessen en sportactiviteiten worden gegeven door bijzondere leermeesters lichamelijke opvoeding.
Ons sportief klimaat zorgt voor sportieve leerlingen die weten wat deelnemen, teamgeest en inzet betekenen.

 

De sportkalender wordt aan de ouders bezorgd via briefjes en ook digitaal via GIMME