Schoolbestuur

Opdracht 

Het schoolbestuur bestaat uit een groep vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om samen de school te besturen. Zij zijn de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school en als dusdanig zijn zij verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en scheppen zij de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

In het belang van de kinderen en uit bezorgdheid om kwaliteitsvol lokaal onderwijs aan te bieden wil het schoolbestuur zorgen voor een gunstige pedagogische omgeving waarin kinderen en leerkrachten zich goed voelen.

Het schoolbestuur biedt het personeel de nodige middelen om hedendaags onderwijs te realiseren en verwacht van de personeelsleden dat ze zich ten volle inzetten voor de kinderen die hen worden toevertrouwd.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het goed beheer van het geld dat de overheid (werkingstoelagen) aan de school geeft.Structuur 

Onze school biedt gemengd kleuter- en lageronderwijs aan.

Vestigingsplaatsen kleuterschool:

Hekkestraat 1, 2890 Puurs-Sint-Amands (Tel. 052/33.52.23) (=secretariaat, directie)
Heiken 14, 2890 Puurs-Sint-Amands (Tel. 052/33.41.42)

Vestigingsplaatsen lagere school:

Hekkestraat 1, 2890 Puurs-Sint-Amands (Tel. 052/33.47.43) (=secretariaat, directie)

 


Schoolbestuur

Sinds 1 januari 2016 vormen al de Vrije Scholen van Puurs en Sint-Amands (Basisscholen en Secundaire Scholen) één Schoolbestuur.

Benaming: Sint-Jan Berchmansinstituut vzw
               Schuttershofstraat 17 - 2870 Puurs-Sint-Amands

Voorzitter: Vandewiele Patrick

Afgevaardigden van onze school in die vzw:

Raad van Bestuur:       Van Craenenbroeck Roel

Algemene Vergadering:  De Smedt Els

 

Basisteam

Het Basisteam is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is, samen met de Raad van Bestuur van de vzw Sint-Jan Berchmanscollege (Schoolbestuur), verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

Voorzitter:        Van Craenenbroeck Roel, Heikant 19, 2890 Puurs-Sint-Amands


Secretaris:        van der Zalm Ineke, Heiken 27, 2890 Puurs-Sint-Amands


Leden:             De Kinder Rita, Heikant 31, 2890 Puurs-Sint-Amands


                      De Smedt Els, Buisstraat 150, 2890 Puurs-Sint-Amands


                      Drieghe Mark, Heidestraat 175, 2890 Puurs-Sint-Amands

                      Nuyts Anne, Hoekstraat 19, 2890 Puurs-Sint-Amands

                      Peelman Marc, Kuitegemstraat 90, 2890 Puurs-Sint-Amands                      
                      
                      Van Zeebroeck Isabelle, Calleboutstraat 9/A, 2890 Puurs-Sint-Amands

 

 
Bestanden